Buddy Energy

Buddy Energy

Tillsammans med Vectura och BRA Energi utvecklar vi framtidens hållbara energisystem.

Buddy Energy är ett utvecklingsprojekt och ett energibolag som vänder sig till fastighetsägare som vill energioptimera sina fastigheter.

Buddy Energy skall skapa möjlighet för fastighetsägare att enkelt ta steget mot en hållbar och lönsam energilösning.

Vi har identifierat en växande utmaning där stigande energipriser och räntekostnader påverkar fastigheters värde negativt.

För att vända denna trend behövs innovation och investeringar som minskar driftkostnader och stärker fastigheters värde.

Vi tar ett grepp om hela förädlingskedjan för energi – från installation och elproduktion till lagring och elhandel, vi optimerar nyttjandet av energin och köper när det behövs och priset är som bäst.

Våra hjärtan klappar alltid lite extra för initiativ som bidrar till en ljusare framtid.

Därför är vi mycket stolta över vårt samarbete och ägarskap i Buddy Energy. Tillsammans med Vectura och BRA Energi har vi allt vi behöver för att göra detta nödvändiga projekt till verklighet.

Kontakta sara.strand@buddyenergy.se för mer information.