Broods Academy

Broods Academy

Tänk dig en plats där kunskap och samarbeten flödar fritt – det är Broods Academy. Hit bjuder vi in kunder, medarbetare och samarbetspartners för att inspireras av föreläsningar, utbildningar och för att knyta värdefulla kontakter. Genom att investera i dem skapar vi en stark gemenskap och ett växande nätverk. Något som vi tror leder till modiga medarbetare och framgångsrika och passionerade idéer.

Broods Academy ordnar vi i samarbete med underbara magnushelgesson.se


För oss handlar Broods Academy om att ge tillbaka, att ge andra perfekta förutsättningar för att växa och utvecklas. Varför? För att vi tror att när du blomstrar, så gör även din omgivning det!

Vill du veta mer? Hör av dig till: academy@broods.se